Điều khoản & Điều kiện

NỘI THẤT MINH KHÔI

CHUYÊN CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM NỘI THẤT UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN 

1. GIỚI THIỆU

a) Điều khoản & điều kiện thanh toán của noithatmk11. Chào mừng quý khách đã đến trang  Website: noithatmk11.com

b) Các Điều khoản và Điều kiện này được áp dụng cho các sản phẩm bán trên trang web  Khi đồng ý đặt mua hàng, Quý khách đã chấp nhận bị ràng buộc pháp lý bởi các Điều khoản và Điều kiện này.

c) Điều khoản & Điều kiện thanh toán này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi. Bất cứ một bên thứ ba nào khác sử dụng, cho dù là một phần trích dẫn, với mục đích trao đổi thương mại hàng hóa và/hay dịch vụ đều bị nghiêm cấm. Hành vi vi phạm sẽ bị xử theo pháp luật.

Điều khoản & điều kiện
Điều khoản & điều kiện

2. TOÀN BỘ THỎA THUẬN TRONG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN

a) Điều khoản & Điều kiện thanh toán. Này được áp dụng cho tất cả các Đơn hàng.

Hợp đồng đã hoặc sẽ được thực hiện. Bởi chúng tôi cho việc buôn bán, cung cấp sản phẩm. Các Điều Khoản & Điều Kiện này hình thành toàn bộ thỏa thuận giữ noithatmk11.com  và Khách hàng.

Thay thế bất kỳ và toàn bộ những thỏa thuận đang có. Tồn tại cùng lúc giữa noithatmk11.com và Khách hàng. Điều khoản nào bị hủy bỏ trong bản Điều khoản & Điều kiện này. Chỉ có hiệu lực khi được lập thành văn bản. Được ký bởi người có thẩm quyền của noithatmk11.com

b) Điều khoàn & điều kiện thanh toán yêu cầu. Khi Quý khách gửi Đơn hàng cho chúng tôi.

Cung cấp cho chúng tôi thông tin để giao hoặc nhận hàng. Điều này không được coi là Quý khách chấp nhận chính thức các Điều khoản và Điều kiện này. Không có Điều khoản & Điều kiện nào ở đây ảnh hưởng đến quyền pháp định của Quý khách

c) Điều khoản & Điều kiện thanh toán

Không có bất kì điều khoản hay thay đổi nào khác cho những Điều khoản và Điều kiện này mang tính ràng buộc, trừ phi được chấp nhận bằng văn bản có chữ ký của chúng tôi.

3. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN VỀ MUA BÁN

– Điều khoản & điều kiện thanh toán. Cách hình thành hợp đồng
a) Điều khoản & điều kiện thanh toán, các hình thành hợp đồng.

Thông tin được cung cấp bởi bảng Điều khoản & Điều kiện này. Những chi tiết khác trên trang Web không hình thành đề nghị mua bán mà chỉ là lời mời chào. Hợp đồng của bất kỳ sản phẩm được hình thành giữa noithatmk11.com và Quý khách. Cho đến khi Quý khách nhận được trả lời của noithatmk11.com. Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng (chấp nhận Đơn hàng) và Đơn hàng của Quý khách đã được tiến hành thành công. (theo Điều 21, Nghị định 52/2013/NĐ-CP về Thương mại điện tử).

b) Điều khoản & điều kiện thanh toán.

Chúng tôi sẽ không giao hàng. Cho đến khi Đơn hàng được chấp nhận bởi chúng tôi. Sự chấp nhận sẽ được thông báo rõ ràng cho Quý khách qua email hoặc điện thoại. Dưới hình thức văn bản tên là “Xác Nhận Đơn Hàng” nói rõ là chúng tôi chấp nhận Đơn hàng của Quý khách.

Tùy theo Đơn hàng, chúng tôi có thể từ chối chấp nhận Đơn hàng của Quý khách vì bất cứ lý do nào, kể cả không có hàng để cung cấp hoặc cung cấp cho Quý khách Sản phẩm khác (trong trường hợp này chúng tôi sẽ yêu cầu Quý khách gửi lại Đơn hàng trước).

c) Điều khoản & điều kiện thanh toán để gửi Đơn hàng.

Quý khách sẽ được yêu cầu làm theo hướng dẫn quy trình mua sắm trực tuyến của trang Web. Sau đó Quý khách sẽ nhận được Xác Nhận Đơn Hàng như là môt thông báo xác nhận về Đơn hàng của Quý khách.

d)  Đơn hàng chỉ được cho là chấp nhận bởi Quý khách khi Đơn hàng đang được giao tới địa chỉ giao hàng mà Quý khách cung cấp.

e) Điều khoản & điều kiện thanh toán trong hợp đồng.

Chỉ liên quan đến những Sản phẩm mà chúng tôi gửi đến cho Quý khách. Nếu Đơn hàng của Quý khách có nhiều hơn một Sản phẩm, thì những Sản phẩm đó có thể được giao đến cho Quý kháchtrong những gói hàng khác nhau ở những thời điểm khác nhau.

f) Điều khoản & điều kiện thanh toán. Khi Quý khách gửi Đơn hàng trên trang Web.

Quý khách đã đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện này tại thời điểm đặt hàng. Quý khách có trách nhiệm xem lại những Điều khoản và Điều kiện mới nhất vào mỗi lần đặt hàng.

g) Điều khoản & điều kiện thanh toán. Cho đến lúc chấp nhận Đơn hàng của Quý khách.

Chúng tôi có quyền từ chối tiến hành Đơn hàng và Quý khách có quyền hủy Đơn hàng. Nếu chúng tôi hay Quý khách hủy Đơn hàng trước khi chúng tôi chấp nhận Đơn hàng đó. Chúng tôi sẽ nhanh chóng hoàn trả bất kì số tiền nào đã được Quý khách thanh toán.Mặc dù chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng. Tất cả các chi tiết, miêu tả và giá hiển thị trên trang Web là chính xác.

– Điều khoản & điều khoản thanh toán khi lỗi.

a)Đôi khi sẽ có một số trường hợp bị lỗi. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi về giá của bất kỳ Sản phẩm nào mà Quý khách đã đặt hàng. Chúng tôi sẽ thông báo cho Quý khách trong thời gian sớm nhất có thể. Gửi đến Quy khách lựa chọn để xác nhận lại Đơn hàng với giá chính xác hay là hủy Đơn hàng.

b)Điều khoản & điều kiện thanh toán – Nếu chúng tôi không thể liên lạc với Quý khách.

Chúng tôi sẽ tự động hủy Đơn hàng. Nếu Quý khách hủy Đơn hàng trước khi chúng tôi vận chuyển đến cho Quý khách. Mà quý khách đã thanh toán cho Đơn hàng trước đó. Chúng tôi sẽ hoàn lại tiền đã thanh toán cho Quý khách.

– Điều khoản & điều kiện thanh toán.

a) Giá sản phẩm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng và bằng Việt Nam Đồng. Phí vận chuyển sẽ được tính thêm vào khi được áp dụng, chi phí tính tính thêm sẽ được hiển thị rõ ràng và bao gồm trong “Giá Cuối Cùng”. Miễn phí vận chuyển tại TP.Hà Nội với đơn hàng trên 5.000.000 VND

b) Chúng tôi không có nghĩa vụ phải thực hiện Đơn hàng của Quý khách, nếu giá hiển thị trên trang Web không chính xác (ngay cả khi chúng tôi đã Xác Nhận Đơn Hàng của Quý khách).

c) Quý khách có thể thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản

– Điều khoản & điều kiện thanh toán khi đặt nhầm Đơn hàng
a) Nếu Quý khách nhận ra đã phạm sai lầm với Đơn hàng của mình sau khi đã gửi Đơn hàng tới trang Web. Xin vui lòng liên hệ tới Hotline: 0974317505. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để thực hiện yêu cầu của quý khách

b) Trường hợp chúng tôi hủy bỏ Đơn hàng và Quý khách đã thanh toán cho Đơn hàng của mình, chúng tôi sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền mà Quý khách đã thanh toán cho chúng tôi.

c) Chúng tôi không có trách nhiệm đối với Quý khách hay bất kỳ bên thứ ba nào về lý lo mà chúng tôi thu hồi bất kỳ Sản phẩm nào từ trang Web, cho dù là sản phẩm đó đã được bán cho Quý khách hay chưa bán, hoặc việc tháo bỏ hoặc chỉnh sửa bất kỳ tài liệu hoặc nội dung nào trên trang Web hoặc từ chối thực hiện hoặc chấp nhận Đơn hàng.

4. GIAO HÀNG

a) Chúng tôi sẽ giao sản phẩm đến địa điểm mà Quý khách hàng yêu cầu trong đơn đặt hàng.

b) Chúng tôi sẽ giao hàng trong khoản thời gian mà chúng tôi đã định trước cho Quý khách tại thời điểm đặt hàng. Chứ chúng tôi sẽ không thể xác định được ngày giao hàng chính xác. Khi Quý khách đặt hàng hoặc trong Xác Nhận Đơn hàng. Chúng tôi luôn cố gắng giao hàng trong vòng 1 ngày làm việc. Tính từ ngày Quý khách đặt hàng. Nhưng chúng tôi không thể đảm bảo ngày giao hàng cố định.

c) Chúng tôi sẽ cho Quý khách biết nếu như chúng tôi có sự chậm trễ trong việc giao hàng. Nhưng trong phạm vi pháp luật cho phép

d) Điều khoản & điều khoản thanh toán  yêu cầu ký nhận hàng. Quý khách sẽ phải kiểm tra sản phẩm cho bất kì lỗi lầm. Hoặc hư hại nào đó trước khi ký nhận hàng.

Quý khách nên giữ kỹ biên lai phòng trường hợp sau này Quý khách cần bảo hành. Nói chuyện lại với chúng tôi về sản phẩm đã mua.

e) Quý khách phải cẩn thận khi nhận sản phẩm để tránh làm hỏng nó, đặc biệt là khi sử dụng bất kì vật dụng sắc nhọn để mở.

– Điều khoản & điều kiện thanh toán khi giao hàng

a)Yêu cầu quý khách có mặt để nhận hàng.Nếu Quý khách không thể có mặt để nhận hàng, chúng tôi sẽ để lại ghi chú hướng dẫn cách gửi hàng lại hoặc đến công ty vận chuyển để nhận.

b) Điều khoản & điều kiện thanh toán trong việc giao hàng.

Nếu việc giao và nhận hàng bị trì hoãn vì sự từ chối nhận hàng không hợp lý của Quý khách hoặc nếu Quý khách (trong vòng 3 ngày cho sự cố gắng giao hàng lần đầu của chúng tôi) không nhận hàng hoặc lấy hàng từ công ty vận chuyển thì chúng tôi sẽ xử lý bằng 1 trong 2 cách sau (mà không làm ảnh hưởng bất cứ quyền lợi hay biện pháp xử lý nào có sẵn cho chúng tôi):

c) Thu một khoản phí lưu kho hợp lý và các chi phí phát sinh khác mà Quý khách phải chịu. Hoặc sản phẩm sẽ không còn sẵn để giao hoặc thu nhận. Chúng tôi sẽ ngay lập tức thông báo cho Quý khách về việc hủy bỏ hợp đồng. Trong trường hợp này chúng tôi sẽ hoàn trả bất kỳ chi phí mà Quý khách đã trả cho hợp đồng nói trên cho Quý khách.

6.10. Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng. Các sản phẩm thích hợp với nhu cầu sử dụng Đáp ứng các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Chúng tôi không đảm bảo rằng các sản phẩm sẽ đáp ứng hết các yêu cầu cá nhân của Quý khách. Quý khách cần biết rằng mọi sản phẩm đều mang chất lượng chuẩn chứ không được sản xuất riêng và đáp ứng toàn bộ yêu cầu mà Quý khách muốn.

5. HỦY ĐƠN HÀNG BỞI KHÁCH HÀNG

Điều khoản & điều kiện thanh toán có điều khoản. Nếu Quý khách muốn hủy Đơn hàng.  (Đơn hàng không có lỗi).

Xin vui lòng liên hệ với bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng 0974317505.  Quý khách sẽ không phải trả bất kỳ khoản phí hủy Đơn hàng nào. Một khi hàng đã được chuyển đi thì nó sẽ không thể bị hủy được. Các sản phẩm phải được trả lại công ty theo hướng dẫn. Được đưa ra bởi bộ phận chăm sóc khách hàng.

6. CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

a) Điều khoản & điều kiện thanh toán, chính sách đổi trả.

Nếu Quý khách hoàn toàn không hài lòng về việc mua sắm của mình. Quý khách có thể trả lại Sản phẩm cho chúng tôi. Trong vòng bảy (7) ngày kể từ ngày Quý khách nhận được hàng. Sản phẩm phải chưa được sử dung, mác Sản phẩm phải còn đính trên Sản phẩm. Sản phẩm phải đước gói theo trong bao bì thương hiệu gốc (nếu có).

b) Điều khoản& điều kiện thanh toán, chính sách đổi trả.

Quý khách phải chắc chắn rằng. Sản phẩm được gửi đến cho chúng tôi với cùng tình trạng khi Sản phẩm được nhận. Quý khách chưa sử dụng được gói theo đúng quy cách. Trong trường hợp Sản phẩm được trả lại cho chúng tôi trong tình trạng không thích hợp. Chúng tôi có quyền không chấp nhận nhận lại Sản phẩm. Và gửi trả Sản phẩm đó lại cho Quý khách.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hoàn trả hàng trả trước. Để đảm bảo Quý khách có thể trải nghiệm mua sắm trực tuyến với chúng tôi một cách tốt nhất có thể.

c) Điều khoản & điều kiện thanh toán, chính sách đổi trả

Quý khách có thể thực hiện trả hàng cho chúng tôi qua bưu điện. Sản phẩm trả lại của Quý khác cùng với phiếu trả hàng. Sẽ thường được nhận và chấp nhận tại kho hàng của chúng tôi trong vòng năm (05) ngày sau khi bưu điện nhận hàng của quý khách. Chúng tôi sẽ hoàn tiền cho Quý khách trong thời gian ngắn. Khi chúng tôi nhận được Sản phẩm.

7. BẢO HÀNH, QUẢN LÝ KHIẾU NẠI

Điều khoản & điều kiện thanh toán, bảo hành. Quản lý khiếu lại.

Trong trường hợp khiếu nại, nó sẽ giúp chúng tôi rất nhiều. Nếu Quý khách có thể mô tả được sản phẩm. Mà Quý khách muốn khiếu nại càng chi tiết càng tốt.

Nếu có thể, gửi cho chúng tôi bản sao của Đơn hàng. Hoặc cho chúng tôi biết số Đơn hàng đã cung cấp cho Quý khách.

Nếu Quý khách không nhận được phản hồi gì từ chúng tôi. Trong vòng 5 ngày làm việc, xin vui lòng liên lạc lại. Trong trường hợp hiếm hoi. Email của Quý khách sẽ bị gửi tới hòm thư rác của chúng tôi. Nên chúng tôi sẽ không nhận được khiếu nại. Thư từ mà chúng tôi gửi, Quý khách sẽ không nhận được.

8. ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN CHUNG

a) Các quy định được dẫn chiếu là một phần không thể tách rời của Điều khoản và Điều kiện này.

b)Nội thất MK11 và Khách hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ được quy định trong Điều khoản và Điều kiện này.

c) Điều khoản & Điều kiện thanh toán có bất kỳ nội dung nào. Bị cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu. Hoặc không thể thực hiện toàn bộ hay một phần. Thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều khoản & Điều kiện thanh này. Sẽ không bị ảnh hưởng.

Mọi thắc mắc xin liên hệ với chúng tôi TẠI ĐÂY . Hoặc gọi điện trực tiếp vào số 0974317505.

5/5 - (1 bình chọn)